CT TNHH TM Dung Long – đầu năm Ất Mùi – Khởi động mùa gỗ mới thắng lợi8:00 | 05/03/2015

 

 

 

 

image-09e4c6bc814f688cafaa2334818c0ccdc7994d892f88b46873333b9dae6e858e-V image-847153c56d050961bcad7389eb8d6d717ac6251bd0aeb6d0bd4b70b3bb530d82-V

image-adb3119e0f9a8d05f769f32018574dc1ff4626f7d1afeacf1165f2654e31d8ce-V image-c86bc9ad4999bb8dc06cb95613f7ae7703f475c395b4cfeb7fa457557ef3ad9f-V image-c735a7f79413d7ae3dc0f5e2732376c93aeb755bcaba950412bc7c8bd5a57c4e-V image-cfe68a89650b22ab823973509204c89717326305350ccb4ce9dbf23d7c2a5c55-V

Đầu năm Ất Mùi 2015, CÔNG TY TNHH TM DUNG LONG triển khai nhập khẩu lô gỗ tròn các loại ( Xoan đào, Giổi, Lát, Sơn huyết, Chò chỉ …) mặt hàng gỗ  to đẹp , mới,.. với số lượng lớn. Hướng tới một năm mới thành công hơn, Công ty tổ chức cho anh em sang nước bạn Lào từ những ngày đầu năm mới, triển khai kế hoạch  sớm, công tác tiến hành đo đạc diễn ra thuận lợi, đảm bảo việc nhập khẩu lô gỗ mới diễn ra thành công, đúng tiến độ. Hình ảnh chi tiết các loại gỗ sẽ sớm được cập nhật thêm!

(Post: Mr. Duc)

 

 

 

Bình luận